Havo Cambridge English

Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze, dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Wie in een wereld van internationalisering ook na zijn middelbareschooltijd uitstekend mee wil kunnen, heeft meer nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse hogescholen neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Het spreekt voor zich, dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is.

Cambridge English op de havo
De havo-leerlingen die kiezen voor de Cambridge English-stroom, worden opgeleid voor het First Certificate English examen (FCE) van Cambridge in leerjaar 3. Voor de minder sterke havo-leerlingen is er demogelijkheid om deel te nemen aan de Preliminary English Test (PET) van Cambridge. Preliminary is een kwalificatie, waarmee de leerling in het dagelijks leven goed in het Engels kan communiceren. De Cambridge-certificaten vormen een waardevolle aanvulling op het havo-diploma. De voertaal in de Cambridgelessen is Engels.