Science mavo

De mavo-opleiding is een 4-jarige opleiding. Na het behalen van je eindexamen ontvang je een vmbo-diploma voor de theoretische of gemengde leerweg. Dit diploma geeft toegang tot middelbare beroepsopleidingen (MBO). Ook kan je met dit diploma doorstromen naar de vierde klas van de havo.

Opstromen: 6-jarige havo
Wil jij na het behalen van je mavodiploma door naar de havo? Om de aansluiting van mavo naar havo goed te laten verlopen, krijg je op de Farel Mavo vanaf het derde leerjaar een extra vak. Als je je mavodiploma dan op zak hebt, kun je goed voorbereid de overstap naar de havo maken.

Mavo met science
Vind je het leuk om te weten hoe dingen werken en hoe iets in elkaar zit ? En wil je dit onderzoeken? En vraag je je geregeld af: hoe zit dat eigenlijk? Die vragen worden bij het vak science beantwoord.

Het woord science betekent letterlijk wetenschap. In de wetenschap wordt onderzoek gedaan door middel van kleine stapjes. Bij science leer je wat onderzoek doen is en hoe je dat moet doen. De vakken biologie
(over natuur), natuurkunde (licht, beweging, elektriciteit), scheikunde (stofjes, reacties) en wiskunde (rekenen, maar vooral puzzelen) werken samen in dit vak. Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen, zijn: hoe kunnen we onderzoeken uit welke kleuren een viltstift bestaat? Hoe kun je met 3D-pennen een ruimtelijk figuur maken en wat heeft elektriciteit met
je zenuwen te maken? Hoe kun je een robot zelf laten rijden door middel van programmeren?


Hoe je dat kan onderzoeken, leer je bij science. Je leert vooral op een leuke manier onderzoeken. Je leert welke stappen er worden gezet in het doen van onderzoek en hoe je de resultaten van je onderzoek kunt presenteren. Dit gebeurt door middel van het maken van grafieken, het schrijven van verslagen, maar ook door het geven van presentaties.