Identiteit

Het Farelcollege is een protestants-christelijke scholengroep, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken. Ieder mens is een uniek schepsel van God. Dat betekent, dat wij respectvol naar leerlingen kijken. Wij willen leerlingen kennis laten maken met de waarden en normen van het christendom.